Member NameGoalJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2019
Total
Ash, Dan2000
187.6
YTD:
152.4
340
149.5
489.5
200.9
690.4
203.2
893.6
212.6
1106.2
222.6
1328.8
222.9
1551.7
214.92
1766.62
 
 
 
 
 
 
1766.62
Barber, Bill500
32
YTD:
28
60
46
106
71
177
50
227
34
261
25
286
43
329
41
370
 
 
 
 
 
 
370
Boyle, Guy1800
165
YTD:
102
267
124
391
119
510
110
620
128
748
80
828
105
933
118
1051
 
 
 
 
 
 
1051
Burt, Kathleen450
38
YTD:
38
76
58
134
48
182
50
232
47
279
27
306
53
359
54
413
 
 
 
 
 
 
413
Carpenter, IM Mindy Lou1200
42
YTD:
70
112
43.9
155.9
45.7
201.6
79.4
281
64.2
345.2
83.1
428.3
125.1
553.4
 
 
 
 
 
 
 
 
553.4
Carpenter, Larry W1200
55
YTD:
70
125
143.8
268.8
81.7
350.5
92.7
443.2
77.7
520.9
148.8
669.7
138.0
807.7
 
 
 
 
 
 
 
 
807.7
Compton, Joel800
127.7
YTD:
120.58
248.28
144.5
392.78
97.6
490.38
139.2
629.58
137.5
767.08
126
893.08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
893.08
Davis, Jonathan1000
145.37
YTD:
89.28
234.65
106.29
340.94
99.19
440.13
98.78
538.91
73.46
612.37
15.64
628.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
628.01
Davis, Kimberlie450
42.37
YTD:
34.2
76.57
35.33
111.9
36.13
148.03
55.55
203.58
50.05
253.63
12.61
266.24
31.22
297.46
 
 
 
 
 
 
 
 
297.46
Dickey, Neel1200
265.7
YTD:
197.16
462.86
194.66
657.52
213.60
871.12
214.43
1085.55
197.02
1282.57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1282.57
Dixon, Chad500
4
YTD:
0
4
6.2
10.2
18.8
29
5
34
10
44
0
44
8
52
15
67
 
 
 
 
 
 
67
Dixon, Lanah500
9
YTD:
10
19
38
57
9.3
66.3
3.2
69.5
7.2
76.7
0
76.7
0
76.7
3.1
79.8
 
 
 
 
 
 
79.8
Dixon, Meliza500
47.8
YTD:
38.49
86.29
41
127.29
38.73
166.02
63.55
229.57
52.25
281.82
64.10
345.92
60.8
406.72
55.1
461.82
 
 
 
 
 
 
461.82
Douglas, Cindy950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Douglas, Jerome800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Gardner, Marty1400
119
YTD:
114.15
233.15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
233.15
Giddens, Heather500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Griffeth, Hank1000
92.4
YTD:
89.2
181.6
99
280.6
83.6
364.2
57
421.2
45.1
466.3
116
582.3
108
690.3
96.98
787.28
 
 
 
 
 
 
787.28
Hackle, Cathy500
60
YTD:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
Hoffman, Liz810
84
YTD:
72
156
78
234
72
306
81
387
69
456
60
516
46
562
42
604
 
 
 
 
 
 
604
Hopkins, Bonnie750
47.2
YTD:
53
100.2
69
169.2
76.2
245.4
48
293.4
47
340.4
57
397.4
58
455.4
28
483.4
 
 
 
 
 
 
483.4
Horton, Adam1200
65.2
YTD:
102.1
167.3
126.9
294.2
97.8
392
61.1
453.1
78.7
531.8
82.8
614.6
108.4
723
121.6
844.6
 
 
 
 
 
 
844.6
Horton, Christine1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Kelly, Kyle600
48.5
YTD:
26.1
74.6
23.9
98.5
43.9
142.4
41.0
183.4
53.3
236.7
26.8
263.5
54.4
317.9
16.1
334
 
 
 
 
 
 
334
Lambert, Ellen810
84
YTD:
72
156
78
234
72
306
81
387
69
456
60
516
46
562
42
604
 
 
 
 
 
 
604
Lopez, Genoveva500
67.5
YTD:
55
122.5
65
187.5
50.5
238
52.32
290.32
50
340.32
56
396.32
52.3
448.62
52.4
501.02
 
 
 
 
 
 
501.02
McMahan, Don1250
135.28
YTD:
107.94
243.22
124.48
367.7
109.35
477.05
125.35
602.4
117.19
719.59
120.28
839.87
76.18
916.05
124.03
1040.08
 
 
 
 
 
 
1040.08
McMahan, Megan1000
57.41
YTD:
69.10
126.51
65.74
192.25
65.09
257.34
53.86
311.2
45.98
357.18
75.75
432.93
69.11
502.04
42.73
544.77
 
 
 
 
 
 
544.77
Mercier, Mark1250
113
YTD:
76
189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
189
Oliveros, Becky1200
100
YTD:
61
161
91
252
88
340
103
443
157
600
108
708
111
819
100
919
 
 
 
 
 
 
919
Oliveros, Lexi336
28
YTD:
7
35
0
35
0
35
7
42
3
45
6
51
0
51
3
54
 
 
 
 
 
 
54
Oliveros, Luke336
28
YTD:
7
35
0
35
0
35
3
38
3
41
6
47
0
47
3
50
 
 
 
 
 
 
50
Patterson, Terry2019
183.15
YTD:
138.33
321.48
138.08
459.56
137.81
597.37
161.66
759.03
184.14
943.17
210.08
1153.25
170.34
1323.59
195.6
1519.19
 
 
 
 
 
 
1519.19
Pollock, Tommy1200
92.1
YTD:
92
184.1
92.2
276.3
100.2
376.5
100.2
476.7
86.2
562.9
123.7
686.6
144.5
831.1
135.7
966.8
 
 
 
 
 
 
966.8
Smith, Dana1000
79
YTD:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79
Strickland, Andrew1250
95
YTD:
67.3
162.3
37.7
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200
Strickland, Caedmon200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Strickland, Janet200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Strickland, Luke200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Thompson, Danny1000
121
YTD:
115
236
132
368
147
515
132
647
127
774
120
894
107
1001
106
1107
 
 
 
 
 
 
1107
Thompson, Douglas1100
109.6
YTD:
117.4
227
83
310
45
355
46
401
83
484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
484
Ward, Dwayne1646
117
YTD:
122
239
137
376
110
486
110
596
130
726
139
865
103
968
7.5
975.5
 
 
 
 
 
 
975.5
Ward, Logan1000
72
YTD:
96
168
96
264
6
270
3
273
80
353
80
433
76
509
76
585
 
 
 
 
 
 
585
Ward, Sage200
0
YTD:
3
3
3
6
3
9
3
12
3
15
0
15
0
15
0
15
 
 
 
 
 
 
15
Ward, Tristyn200
0
YTD:
6
6
3
9
3
12
0
12
3
15
0
15
0
15
0
15
 
 
 
 
 
 
15
Weitzel, Sally700
61.77
YTD:
69.56
131.33
63.52
194.85
44.65
239.5
30.90
270.4
56.21
326.61
71.28
397.89
59.55
457.44
71.03
528.47
 
 
 
 
 
 
528.47
Weitzel, Tom2019
167
YTD:
172
339
174
513
115
628
92
720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
720
Wilder, Haley100
 
 
99.25
99.25
47.11
146.36
45.43
191.79
 
 
18.88
210.67
51.03
261.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
261.7
Wilson, Beth1100
92
YTD:
97.1
189.1
104.2
293.3
95.2
388.5
95.4
483.9
73
556.9
117.3
674.2
141.9
816.1
135.8
951.9
 
 
 
 
 
 
951.9
Wilton, Ben1250
191
YTD:
149
340
160
500
86
586
116
702
142
844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
844
Wilton, Rebecca600
50
YTD:
23.5
73.5
35.5
109
48.5
157.5
58
215.5
43
258.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
258.5
Wood, Alanna100
 
 
 
 
 
 
15
15
10
25
10
35
25
60
80
140
61
201
 
 
 
 
 
 
201