Member NameGoalJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2019
Total
Ash, Dan2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Barber, Bill500
32
YTD:
28
60
46
106
71
177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177
Boyle, Guy1800
165
YTD:
102
267
124
391
119
510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
510
Burt, Kathleen450
38
YTD:
38
76
58
134
48
182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182
Carpenter, IM Mindy Lou1200
42
YTD:
70
112
43.9
155.9
45.7
201.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201.6
Carpenter, Larry W1200
55
YTD:
70
125
143.8
268.8
81.7
350.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
350.5
Compton, Joel800
127.7
YTD:
120.58
248.28
144.5
392.78
97.6
490.38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
490.38
Davis, Jonathan1000
145.37
YTD:
89.28
234.65
106.29
340.94
99.19
440.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
440.13
Davis, Kimberlie450
42.37
YTD:
34.2
76.57
35.33
111.9
36.13
148.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148.03
Dickey, Neel1200
265.7
YTD:
197.16
462.86
194.66
657.52
213.60
871.12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
871.12
Dixon, Chad500
4
YTD:
0
4
6.2
10.2
18.8
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
Dixon, Lanah500
9
YTD:
10
19
38
57
9.3
66.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66.3
Dixon, Meliza500
47.8
YTD:
38.49
86.29
41
127.29
38.73
166.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166.02
Douglas, Cindy950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Douglas, Jerome800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Gardner, Marty1400
119
YTD:
114.15
233.15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
233.15
Giddens, Heather500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Griffeth, Hank1000
92.4
YTD:
89.2
181.6
99
280.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
280.6
Hackle, Cathy500
60
YTD:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
Hoffman, Liz810
84
YTD:
72
156
78
234
72
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
306
Hopkins, Bonnie750
47.2
YTD:
53
100.2
69
169.2
76.2
245.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
245.4
Horton, Adam1200
65.2
YTD:
102.1
167.3
126.9
294.2
97.8
392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
392
Horton, Christine1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Kelly, Kyle600
48.5
YTD:
26.1
74.6
23.9
98.5
43.9
142.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142.4
Lambert, Ellen810
84
YTD:
72
156
78
234
72
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
306
Lopez, Genoveva500
67.5
YTD:
55
122.5
65
187.5
50.5
238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238
McMahan, Don1250
135.28
YTD:
107.94
243.22
124.48
367.7
109.35
477.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
477.05
McMahan, Megan1000
57.41
YTD:
69.10
126.51
65.74
192.25
65.09
257.34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
257.34
Mercier, Mark1250
113
YTD:
76
189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
189
Oliveros, Becky1200
100
YTD:
61
161
91
252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
252
Oliveros, Lexi336
28
YTD:
7
35
0
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
Oliveros, Luke336
28
YTD:
7
35
0
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
Patterson, Terry2019
183.15
YTD:
138.33
321.48
138.08
459.56
137.81
597.37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
597.37
Pollock, Tommy1200
92.1
YTD:
92
184.1
92.2
276.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
276.3
Smith, Dana1000
79
YTD:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79
Strickland, Andrew1250
95
YTD:
67.3
162.3
37.7
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200
Strickland, Caedmon200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Strickland, Janet200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Strickland, Luke200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Thompson, Danny1000
121
YTD:
115
236
132
368
147
515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
515
Thompson, Douglas1100
109.6
YTD:
117.4
227
83
310
45
355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
355
Ward, Dwayne1646
117
YTD:
122
239
137
376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
376
Ward, Logan1000
72
YTD:
96
168
96
264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
264
Ward, Sage200
0
YTD:
3
3
3
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Ward, Tristyn200
0
YTD:
6
6
3
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Weitzel, Sally700
61.77
YTD:
69.56
131.33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131.33
Weitzel, Tom2019
167
YTD:
172
339
174
513
115
628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
628
Wilson, Beth1100
92
YTD:
97.1
189.1
104.2
293.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
293.3
Wilton, Ben1250
191
YTD:
149
340
160
500
86
586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
586
Wilton, Rebecca600
50
YTD:
23.5
73.5
35.5
109
48.5
157.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157.5