Member NameGoalJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2018
Total
Ash, Dan2000
183.3
YTD:
162.2
345.5
213.6
559.1
180.4
739.5
196.2
935.7
172.4
1108.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1108.1
Bergdorf, Robert1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Burt, Kathleen400
49
YTD:
45.5
94.5
48.5
143
48
191
44
235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
235
Carpenter, Larry W1200
77.5
YTD:
16.1
93.6
121.9
215.5
58
273.5
89.5
363
170.6
533.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
533.6
Clark, Suzanne400
17.7
YTD:
15.8
33.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.5
Cumbie, Brooks1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Davis, Jonathan1000
152.29
YTD:
91.25
243.54
105.44
348.98
101.28
450.26
100.13
550.39
97.97
648.36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
648.36
De Sesto, Lindo Joy888
62
YTD:
133.29
195.29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195.29
Douglas, Cindy1000
104.8
YTD:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104.8
Douglas, Jerome800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Gardner, Marty1400
110
YTD:
123.45
233.45
92.8
326.25
82.3
408.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
408.55
Griffeth, Hank1000
138
YTD:
115
253
111
364
78.5
442.5
90.26
532.76
110
642.76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
642.76
Hill, Nicole1100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Hill, Pamela350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Hoffman, Liz800
78
YTD:
72
150
78
228
75
303
81
384
73
457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
457
Hopkins, Bonnie750
28.2
YTD:
48.3
76.5
52
128.5
27
155.5
72
227.5
67
294.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
294.5
Horton, Adam1200
75.1
YTD:
52.2
127.3
62.7
190
62.2
252.2
90.2
342.4
80.5
422.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
422.9
Horton, Christine1000
48.2
YTD:
41.1
89.3
48
137.3
44
181.3
58.5
239.8
44.7
284.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
284.5
Kelly, Kyle500
29
YTD:
65
94
46
140
51
191
44
235
44
279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
279
Lambert, Ellen800
78
YTD:
72
150
78
228
75
303
81
384
73
457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
457
Linski, Thomas500
17
YTD:
9
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
Long, Shelby500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
McMahan, Don1000
38.74
YTD:
70.30
109.04
97.6
206.64
63.86
270.5
125.73
396.23
107.73
503.96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
503.96
McMahan, Megan1000
49.35
YTD:
13.20
62.55
6
68.55
7.9
76.45
11.86
88.31
44.78
133.09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133.09
Mems, Mark1000
86.49
YTD:
68.56
155.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155.05
Patterson, Terry2018
147.06
YTD:
115.98
263.04
118.03
381.07
111.59
492.66
117.23
609.89
118.31
728.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
728.2
Pollock, Tommy1000
81.6
YTD:
80.2
161.8
85.6
247.4
85.7
333.1
92.4
425.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
425.5
Smith, Dana1300
88.2
YTD:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88.2
Strickland, Andrew1000
87.6
YTD:
31.9
119.5
38
157.5
18.4
175.9
33.5
209.4
190.8
400.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.2
Thompson, Douglas1000
92
YTD:
68
160
91
251
80.8
331.8
113
444.8
88
532.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
532.8
Ward, Dwayne2018
191
YTD:
153
344
181
525
128
653
155
808
85
893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
893
Weitzel, Sally700
51.55
YTD:
62.62
114.17
55.6
169.77
83.89
253.66
27.92
281.58
47.81
329.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
329.39
Weitzel, Tom2018
60
YTD:
158
218
120
338
122
460
83
543
159
702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
702
Willson, Mike1000
95
YTD:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95